Home.......Informatie.......Inschrijven.......Contact.......Nieuws
.


Steeds meer kinderen met een beperking gaan naar regulier onderwijs. Zij groeien op met leeftijdsgenootjes uit hun eigen buurt, gaan in hun eigen buurt naar school, hebben daar hun vrienden. Ook hobby en sport willen ze in hun eigen omgeving kunnen doen.
Veel kinden houden van paardrijden. Reguliere maneges zijn vaak bereid om ook deze kinderen les te geven, maar krijgen dan meer en meer behoefte aan ondersteuning en voorlichting. De Maartenshoeve kan, met 40 jaar ervaring met paardrijden als therapie, deze ondersteuning en voorlichting geven. De Maartenshoeve is specialist in de regio op het gebied van paardrijden voor mensen met een beperking. Vanaf 2009 gaat de Maartenshoeve deze kennis uitdragen, zodat meer mensen met een bepking kunnen gaan paardrijden: Paardrijden op maat!


Paardrijden op maat is een Informatieve cursus voor paardensportbedrijven. In september 2009 start deze informatieve cursus op de Maartenshoeve. In deze cursus, bestaande uit vier ochtenden, komt o.a. aan de orde:
* Structuur en veiligheid in les en omgeving
* Diverse aanpassingen
* Doelstellingen voor paardrijden
* Verslaglegging
* Omgaan met mensen met een beperking
* Diverse ziektebeelden
* Mogelijkheden naast het paard
* Informatie over diverse opleidingen voor instructeurs